Näin syntyivät We Encourage ja AINO-botti

We Encouragen synty juontaa vuoteen 2016, jolloin katsoin dokumentin Sonita-nimisestä Afgaanitytöstä. Sonita halusi räppäriksi, mutta hänen perheensä aikoi myydä hänet vaimoksi, jotta hänen veljensä saisi rahaa vaimon ostamiseen ja omiin häihinsä. Dokumentin tekijä kuitenkin päätyi ostamaan Sonitan vapaaksi 2000 dollarin hintaan ja Sonita päätyi Yhdysvaltoihin opiskelemaan musiikkia. Nyt Sonita taistelee lapsiavioliittoja vastaan räppäämällä. Sittemmin Sonitan äiti on esiintynyt hänen musiikkivideollaan. Dokumentilla oli mullistava vaikutus minuun, olin järkyttynyt ja vihainen. Minulla oli vuoden ikäinen tytär enkä voinut hyväksyä sitä, että liian isossa osassa maailmaa hän ei olisi muuta kuin hyödyke joka myytäisiin parhaiten tarjoavalle. Joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä myydään avioon, nuorimmat heistä ovat vain 8-vuotiaita. 

Sonitan Brides for Sale: https://youtu.be/n65w1DU8cGU

Ajatus tyttöjen ja naisten auttamisesta jäi kytemään. Kuitenkin, vasta vuoden 2018 lopulla uskalsin tarttua tuumasta toimeen. Alkuperäinen idea oli auttaa perheitä, jotka taloudellisten rajoitteiden vuoksi joutuivat myymään tyttärensä avioon, mahdollistamalla tyttöjen kouluttaminen lahjoitusten avulla. Haastatellessani järjestöjä heidän tarpeistaan ja ongelmistaan lahjoitusten keräämisessä nousi isommaksi ongelmaksi lähisuhdeväkivalta, jota kokee joka kolmas nainen maailmassa. Avioon pakotetut kokevat useammin ja raaempaa väkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta ei ole vain köyhien tai päihteiden käyttäjien ongelma, vaan se kattaa kaikki tulo- tai koulutustasosta riippumatta. Suomi on itse asiassa Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa, 47 % suomalaisista naisista on kokenut väkivaltaa suhteessaan. 

Lähisuhdeväkivalta on ollut lisääntymässä jo muutaman vuoden ajan, eivätkä palvelut pysy perässä. Vaikka väkivalta parisuhteessa on globaali pandemia, sen torjunta ja avun tarjoaminen on lähes kokonaan järjestöjen harteilla. Euroopan Komissio on vaatinut Suomea tekemään enemmän kotiväkivallan ehkäisemiseksi ja sen kokijoiden auttamiseksi. Näitä vaatimuksia ei ole pystytty täyttämään. Jokaisen parisuhteen ja perheen turvallisuus on myös vakaan yhteiskunnan perusta. Kotona koettu väkivalta leviää kodin ulkopuolelle ja sukupolvelta toiselle, ellei siihen puututa. Väkivallan vastainen työ on hyvinvointivaltion ydinkysymyksiä. 

Apua tarjoavien järjestöjen resurssit eivät riitä tarjoamaan apua, ihmisoperoidut chatit ovat auki vain muutamia tunteja viikossa eivätkä ne tarjoa pitkäaikaista tukea. Psykososiaalisen avun saaminen on kiven alla. Haastattelemamme väkivallasta selviytyneet kertoivat, että apua on vaikea löytää ja saada. Yli 60 % väkivaltaa kokevista ei hae apua lainkaan. Moni kokee liian suurta häpeää kertoakseen tilanteesta. Väkivaltaa kokeneet kertoivat haastatteluissa, että mieluummin etsisivät tietoa ja tukea botilta, jotta saisivat kerättyä rohkeutta asiasta puhumiseen

Moni haastattelemamme järjestö koki keinoälyä hyödyntävän työkalun tarpeelliseksi ja moni oli sellaisesta haaveillut, kuitenkaan järjestöjen osaaminen tai resurssit eivät riittäneet sellaisen rakentamiseen. Me päätimme kääriä hihat. Ensimmäinen vuosi, 2019 jolloin myös We Encourage virallisesti perustettiin, meni ongelmaan tutustumiseen. Haastattelimme väkivaltatyön asiantuntijoita sekä väkivallasta selviytyneitä. Samana vuonna myös tapasin Timo Honkelan AI konferenssissa. Hän tuli kertomaan minulle Rauhankoneesta ja totesimme meidän työkalun sopivan Rauhankoneen missioon. 

Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäinen Rauhankoneen hackaton ja me osallistuimme siihen innoissamme. AI työkalumme AINO valittiin yleisön keskuudessa parhaaksi ratkaisuksi. Hackatonin myötä saimme ideaamme työstettyä eteenpäin ja vuoden 2021 aikana on tapahtunut jo konkretiaa. 

Yhdistimme voimamme Suomen ensimmäisen yksityinen lähisuhdeväkivaltatyön yksikön Hyvinpitely Oy:n kanssa. 

”Pyrimme vastaamaan siihen valtavaan tarpeeseen, jota julkiset palvelut eivät pysty täyttämään. On jokaisen etu, että väkivaltaan puututaan ja siitä irtautumiseen ja toipumiseen tarjotaan ammattitaitoista tukea”, sanoo väkivaltatyön asiantuntija Katja Kytölä, yksi Hyvinpitelyn perustajista. 

Ensimmäinen asiakkuus löytyi Felm Suomen Lähetysseuran kautta Tansaniasta, jossa AINO-työkalua kehitetään yhteistyössä paikallisten alan ammattilaisten kanssa. Kokeiluun myönnettiin Fingo Powerbankin rahoitusta. AINO-työkalusta ollaan oltu kiinnostuneita useammassa EU-maassa ja jopa Intiassa - näiden maiden paikallisiin tarpeisiin ja kieliin räätälöitynä. 

AINO botin ensimmäinen julkisesti kokeilussa oleva versio julkaistiin kesäkuun alussa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, sitä on hyödyntänyt jo 800 käyttäjää. Botti löytyy omien sivujemme lisäksi kumppanimme Hyvinpitelyn sivuilta sekä Narsismi.info ja Nicehearts ry sivuilta. Keräämme prototyypin avulla palautetta keskustelevan version rakentamiseen. Palaute on ollut ilahduttavan positiivista ja rakentavaa. 

Kysymyksistä ja erityisesti vastauksista tuli tunne, että chatin tekijät todella tietävät asiansa ja auttavat sydämellä. Chatista ei tule "robottimaista" tunnetta, vaan tunne, joka huokuu lämpöä, ymmärrystä sekä välittämistä. Koen sen olevan merkityksellisin apu väkivaltaa kokeneille. Lopussa olevat auttavien tahojen yhteystiedot eivät jätä yksin asian kanssa, vaan antavat turvaa ja ohjaavat avun piiriin. Kiitos, erinomainen chat nyt jo!

This is an awesome and valuable tool! The bot doesn't only ask questions but it also educates the potential victims as to what is considered abusive behaviour and what are the signs to look out for. Thank you for creating this!

Hyvä kysely, tärkeitä asioita. Vuosia käynyt terapiassa mutta näitä ei ole sanottu ääneen koskaan. Eikä kysytty.

Rakennamme parhaillaan edistyneempää prototyyppiä, joka tulee arvioimaan väkivallan riskiä, auttaa laatimaan turvasuunnitelmaa, auttaa tunnistamaan väkivaltaa, ohjaa tarvittaessa turvakotiin ja antaa myös terapeuttista tukea. Joskus on helpompi kääntyä sovelluksen puoleen, kuin hakea hyvin eristäytyneestä tilanteestaan käsin ulkopuolista apua. Myös häpeä usein estää kokijaa kertomasta tilanteestaan toiselle ihmiselle. Korona-aika on entisestään lisännyt kodeissa tapahtuvia väkivaltarikoksia. Poliisi arvioi saavansa tietoonsa noin 10 % tapauksista. Kyseessä on piilo- ja sarjarikollisuus.

-Anna Juusela, perustaja / We Encourage